top of page

Danmark i rummet
- Fra Tycho Brahe til Andreas Mogensen

I 2023 udgav RumSnak bogen om Danmark i rummet, fra Tycho Brahe til Andreas Mogensen.

Tina Ibsen og Anders Høeg Nissen fortæller levende om Danmarks indsats i rumforskningen og interviewer forskere, ingeniører, forretningsfolk og en enkelt astronaut.

Danmark har været langt fremme inden for astronomi, siden Tycho Brahe etablerede sit forskningscenter på Hven i 1500-tallet. Og vi har leveret både teknologi og forskning til en lang række videnskabelige missioner. DTU Space har udviklet og leveret teknologi til James Webb-teleskopet, der blev opsendt i december 2021, og som leverer billeder af universet for 13 milliarder år siden. Forskere på Niels Bohr Institutet har bygget instrumenter, som kører rundt på Mars, installeret på NASA’s rovere. En række danske virksomheder har formået at udnytte den forskningsmæssige knowhow.

DK_i_rummet_FORSIDE_lille.png
bottom of page